ODDAJĄC krew

ratujesz ŻYCIEDrodzy Klubowicze oraz Parafianie!!!

         

      Ostatnia, X Parafialna Czerwona Niedziela (25.05) przyniosła miłe zaskoczenie. Pomimo dużej liczby odrzuconych ze względu na usterki zdrowotne, 25 osób oddało krew, podtrzymując tym samym, dobrą średnią naszych niedziel krwiodawstwa. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ten życiodajny dar. Podziękowanie kierujemy również w stronę zespołu medycznego, który zadbał o bezpieczeństwo wszystkich darczyńców.                                                                                                                              

Wielkie Bóg zapłać! XI Czerwona Ndz. po wakacjach, (na początku września).

| Lista honorowych dawców krwi |