ODDAJĄC krew

ratujesz ŻYCIECzłonkowie:

1. Janiczak Zbigniew
2. Woźnicka Monika                                                                                           
3. Sikora Barbara 
4. Ficek Celina 
5. Makówka Anna           
6. Makówka Rozalia        
7. Frączek Beata              
8. Rybak Renata              
9. Mirocha Bożena             
10. Jamróz Beata               
11. Maria Gajda                
12. Agnieszka Łach           
13. Orda Dariusz               
14. Artur Klimowski         
15. Sikora Grzegorz          
16. Adamczyk Klaudia     
17. Wasiak Julia                
18. Wicher Bożena 
19. Kasiarz Irena
20. Wasiak Tomasz
21. Olszewska Jadwiga
22. Śliwa  Halina
23. Mirocha  Łukasz
24. Kot  Sylwia
25. Sikora  Jerzy
26. ks. Leszek Węgrzyn          
27. ks. proboszcz Krzysztof Strzelichowski           
28. Markuś  Andrzej
29. Kupczyk  Małgorzata
30. Kamińska Agnieszka
31. Paździora  Monika
32. Firlej – Szota Joanna
33. Pawłowski Grzegorz
34. Targosz  Ireneusz
35. Makówka  Zbigniew
36. Janiczak Marek
37. Dębińska Katarzyna     
38. Ostruszka Iwona 
39. Szczygieł Kazimierz
40. Kania Grażyna
41. Ćwiertnia Wioletta
42. Gancarczyk Ewa
43. Sosin Grzegorz
44. Bucała Danuta
45. Bartek  Sikora
46. Ewelina Sławińska-Drąg
47. Janusz Cholewka
48. Woźnicki Krystian
49. Pasieka Łukasz
50. Łach Sabina
51. Baca Dagmara
52. Marzec Bartłomiej