ODDAJĄC krew

ratujesz ŻYCIECzłonkowie:

1. Janiczak Zbigniew
2. Woźnicka Monika                                                                                           
3. Sikora Barbara 
4. Ficek Celina 
5. Makówka Anna           
6. Makówka Rozalia        
7. Frączek Beata              
8. Rybak Renata              
9. Mirocha Bożena             
 10. Jamróz Beata               
 11. Maria Gajda                
 12. Agnieszka Łach           
 13. Orda Dariusz               
 14. Artur Klimowski         
 15. Sikora Grzegorz          
 16. Adamczyk Klaudia     
 17. Wasiak Julia                
 18. Wicher Bożena 
 19. Kasiarz Irena
 20. Wasiak Tomasz
 21. Olszewska Jadwiga
 22. Śliwa  Halina
 23. Mirocha  Łukasz
 24. Kot  Sylwia
 25. Sikora  Jerzy
 26. ks. Leszek Węgrzyn          
 27. ks. proboszcz Krzysztof Strzelichowski           
 28. Markuś  Andrzej
 29. Kupczyk  Małgorzata
 30. Kamińska Agnieszka
 31. Paździora  Monika
 32. Firlej – Szota Joanna
 33. Pawłowski Grzegorz
 34. Targosz  Ireneusz
 35. Makówka  Zbigniew
36. Janiczak Marek
37. Dębińska Katarzyna     
38. Ostruszka Iwona 
39. Szczygieł Kazimierz
40. Kania Grażyna
41. Ćwiertnia Wioletta
42. Gancarczyk Ewa
43. Sosin Grzegorz
44. Bucała Danuta
45. Bartek  Sikora
46. Ewelina Sławińska-Drąg
47. Janusz Cholewka